Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI
„RABAT 5% DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, 10% DLA FIRM” 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji o nazwie „RABAT 5% DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, 10% DLA FIRM”  zwanej dalej „Promocją” jest ADHELP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Henryka Rodakowskiego 4/2, 71-345 Szczecin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000711998, NIP 8513218458, nr REGON 369194001, kapitał zakładowy 5000,00 zł (zwana dalej „Organizatorem”). 

2. Czas trwania Promocji: od dnia 05.05.2020 r. do: odwołania („Okres Obowiązywania”).

3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie sklepu internetowego, pod adresem: https://niemieckajakosc.pl/

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji może być Klient (osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nieprowadząca działalności gospodarczej, a także podmiot prowadzący działalność gospodarczą), który zarejestrował się (założył konto) w sklepie internetowym, pod adresem: https://niemieckajakosc.pl i zawarł z Organizatorem umowę sprzedaży Produktów poprzez sklep internetowy, pod adresem: https://niemieckajakosc.pl/

2. W przypadku, gdy Klient dokonał zakupu bez rejestracji, dla skorzystania z promocji przy kolejnych zakupach, niezbędne jest zarejestrowanie się (założenie konta) w sklepie internetowym, pod adresem: https://niemieckajakosc.pl/. Zakup produktów oraz konto klienta muszą zawierać ten sam adres e-mail Klienta. 

3. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Promocji wyłącznie w sklepie internetowym, pod adresem: https://niemieckajakosc.pl/.

4. Promocja dotyczy wszystkich produktów dostępnych w sklepie internetowym https://niemieckajakosc.pl/, nazwane dalej w Regulaminie łącznie „Produktami” lub każdy z osobna „Produktem” - w zależności od kontekstu. 

5. W okresie obowiązywania Promocji, Uczestnikowi Promocji, który dokona kolejnego zakupu w sklepie internetowym przysługuje rabat w wysokości:

- 5% dla klientów indywidualnych, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 

- 10% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i nabywających produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

na każdy z Produktów objętych tą transakcją („Rabat”). Rabat naliczany jest od aktualnych cen obowiązujących u Organizatora.

6. Uczestnik jest uprawniony brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania.

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny. 

2. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Promocji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Udział w Promocji oznacza jednoczesną akceptację postanowień Regulaminu. 

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny. 

5. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności sklepu internetowego, dostępnej pod adresem: https://niemieckajakosc.pl/polityka_prywatnosci

6. Organizator zastrzega prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. W szczególności, Organizator zastrzega prawo do wskazania terminu zakończenia Promocji. O powyższym, poinformuje klientów 3 dni przed zakończeniem promocji.

7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 05.05.2020 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl